Stap 1

Er worden selecties uitgevoerd op het bronsysteem om een relatiebestand samen te stellen voor verrijking van emailadressen In geval er geen toegang tot het bronsysteem beschikbaar is, kan er een standaard matrix gevuld worden met de relatie - naw gegevens

Stap 2

Indien nodig kunnen de klantgegevens worden gestandaardiseerd en verrijkt met adresdata. Zo ontstaat een correct en compleet bestand dat later terug in het bronsysteem geladen kan worden.

Stap 3

De brief aan de klant met daarin tekst en uitleg over het waarom van deze aktie, wordt opgesteld. Een uitnodigende tekst met daarin de inloggegevens voor het webportaal om zich aan te melden.

Stap 4

Het afdrukken, vouwen, frankeren en verzenden wordt geregeld. Het proces wordt volledig door Datametrics uit handen genomen en uitgevoerd.

Stap 5

Uw relatie kan zich nu op de speciaal opgezette & beveiligde internetpagina aanmelden en haar email adres invoeren.

Stap 6

Na het invullen van het email adres op de internetpagina, ontvangt de klant automatisch een bericht ter verificatie.

Stap 7

Gedurende het proces worden de resultaten in kaart gebracht en de geverifieerde email adressen verzameld voor verdere verwerking (het laden in het polisadministratiesysteem).

Stap 8

Voor klanten die nog niet gereageerd hebben, kan na verloop van tijd een tweede brief opgesteld worden met een vriendelijke uitnodiging dit alsnog te doen

Stap 9

Indien de uitnodigingen per brief geen resultaat opgeleverd hebben, kan er een belactie opgezet worden. Bijvoorbeeld naar klanten die aan een bepaald profiel voldoen. Het nabellen kan worden uitbesteed aan Datametrics.

Stap 10

Uitendelijk worden de nieuw verkregen emailadressen geladen in uw polisadministratiesysteem*. De relaties kunnen nu hun polisbladen, nieuwsbrieven en alle overige correspondentie via mail ontvangen.


PROCESCONTROLE EN RAPPORTAGE

Gedurende het hele proces ontvangt u tussentijdse rapportages om de voortgang samen met ons te bewaken.


MEER (CONTACT) INFORMATIE

Behalve het emailadres kan tijdens een campagne aanvullende informatie gevraagd worden. Zoals een link met Facebook, Twitter of het zenden van productinformatie en acties.

Contact Us